منوی اصلی
کارتابل شرکت ها و فناوران
انتشارات

ماهنامه صادرات کالا و خدمات دانش‌بنیان

شماره ۲۳

بهمن 1394

آرشیو ماهنامه

تحقیق بازار، مطالعه بازار و بازاریابی

نوع آیین نامه حمایتی
تاریخ تصویب 1398/04/01
تاریخ آخرین بازنگری 1398/04/01
دریافت فایل با فرمت pdf دانلود فایل